Privacybeleid

Privacyverklaring

www.tanjavanleeuwen.com

Tanja van Leeuwen
Burgemeester Raymakerslaan 52
5361 KG Grave
https://www.tanjavanleeuwen.com
Info@tanjavanleeuwen.com

In deze privacyverklaring informeer ik jouw hoe Tanja van Leeuwen jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Tanja van Leeuwen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website www.poweroflifecoach.com. Er wordt zorg gedragen voor de persoonlijke informatie, die jij verschaft en deze wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en/of verstreken. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Tanja van Leeuwen. Wees je er dus van bewust dat Tanja van Leeuwen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Tanja van Leeuwen.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten van www.tanjavanleeuwen.com, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.

WELKE GEGEVENS?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Tanja van Leeuwen verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw bedrijfsnaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw geboortedatum;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)

Tanja van Leeuwen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Tanja van Leeuwen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@tanjavanleeuwen.com dan wordt deze informatie onmiddellijk verwijderd.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT IK PERSOONSGEGEVENS?
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Tanja van Leeuwen en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Tanja van Leeuwen verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leverenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgevingOp basis van een wettelijke plicht

HOE LANG BEWAAR WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
jouw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen die eerder omschreven zijn. Jouw gegevens zullen nooit langer dan 7 jaar bewaard worden.

MET WIE DEELT TANJA VAN LEEUWEN DE PERSOONSGEGEVENS?
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens krijgen. Met deze partijen is er een afspraak gemaakt dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die ik geef en niet voor eigen doeleinden. Jouw gegevens kunnen bijvoorbeeld doorgeven worden aan een virtueel assistent, websitebouwer en hostingbedrijf die ervoor zorgdragen dat de online technische kant van diensten en website op orde is en boekhouder voor correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailerlite.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Tanja van Leeuwen in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten en in de toekomst geen emails wilt ontvangen kun je ten alle tijden gemakkelijk uitschrijven door middel van de link onderaan de email.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail info@tanjavanleeuwen.com

Tanja van Leeuwen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Ter verificatie dat het jouw betreft die inzage, correctie of verwijdering wil aanbrengen is het mogelijk dat er controle vragen gesteld worden. Dit ter bescherming van jouw privacy.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tanja van Leeuwen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Tanja van Leeuwen wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Tanja van Leeuwen niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Tanja van Leeuwen wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen..

SOCIALE MEDIA BUTTONS
Op de website van Tanja van Leeuwen  zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram respectievelijk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN
De bescherming van jouw gegevens worden serieus genomen en er wordt adequate mee omgegaan. Er zullen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Tanja van Leeuwen maakt gebruik van een betrouwbaar Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk met ‘https’.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Tanja van Leeuwen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met via info@tanjavanleeuwen.com

Deze privacy- en cookieverklaring is van mei 2019.